Hovedhuset på Sundby

Hovedhuset på Sundby gård sett fra hovedveien

Hovedhuset er opprinnelig fra 1888 i 2 etasjer pluss kjeller. Det ble oppført av Hagbart Sundby. Det ble omfattende restaurert senest i 1989-1990 av Jens Alfred og Frøydis Sundby. Kjelleren har gråsteinsvegger. Ytterkledningen er av type perle rustikk. På taket er det takstein av brent leire.

«Sundby er fortsatt en av Røykens større gårder og har, med et av de mest markante gårdstuna i bygda, bebyggelse som understreker posisjonen. Husene er ordnet i et åpent firkanttun med hovedbygningen fra 1888 i.fram skutt posisjon mot dalen. Med bryggerhusfløy er den en av Røykens mest utpregede sveitserstilbygninger. Drengestue og nasjonalromantisk stabbur utgjør en vegg i tunet, som lukkes mot nord av en stor driftsbygning i tilnærmet sveitserstillåvetradisjon.» Fra Kulturminneplan Røyken 2015

Hovedhuset på Sundby gård fotografert i 2007
Hovedhuset på Sundby Gård cirka 1985
Hovedhuset på Sundby gård. Flyfoto fra før 2. verdenskrig
Maleri av Sundby gård med opprinnelig uttrykk

Artikkel Røyken og Hurums avis 1989 – Sundby gård gjenoppstår i sveitserstil:

«Åros: Heldigvis finnes det folk som tar vare på det gamle, restaurerer eller bygger nytt i gammel stil. Jens A. Sundby og hans kone Frøydis sørger for at Sundby gård nå gjenoppstår i sveitserstil.

Ungfolket på Sundby gård mistenker vi for å ha en egen evne til å realisere sine drømmer. Det er iallfall en gammel drøm for Jens A. Sundby å gjenreise gården i sveitserstil.

Den unge gårdbrukeren var dessverre ikke tilstede da RHA stakk oppom, men byggmester Gunnar Fjell og hans menn som har ansvaret for restaureringsarbeidet, kan fortelle at gården ble bygd om fra tømmerhus til reisverk i 1868. Det samme tømmeret ble brukt, bare at de reiste det på høykant.

-Det sto fram til 1952. Da ble det gjort forandringer, bl.a. med oppløft på taket. Men nå blir det gjenreistsom det opprinnelig var med veranda på sørsiden, tilskårne lister, vannbrett med border i skillet mellom 1. og 2. etasje og fint utskårne spidd.

-Kommer det gamle tilbake Fjell?

-Vi har iallfall hatt en god del restaureringsarbeid som tyder på at folk vil bevare gammel byggeskikk og gjenreise husene slik de opprinnelig var, få inn riktige vinduer og andre detaljer. Vi ser også en tendens til å bygge nytt i gammel stil, så folk er nok begynt å se mer på det estetiske igjen.»

Notis Røyken og Hurums avis – Hus med sjel

«Kommer du fra Åros og tar av i krysset mot Nærsnes, gi deg litt tid mens du kikker opp til høyre. Her ligger en av Røykens storgårder, Sundby gård. I disse dager settes bygningene i stand. De restaureres for å ta seg like godt ut som de gjorde da de ble bygget i en stolt fortid.

Bygningene får tilbake sin opprinnelighet, sin ekthet. Kall det gjerne verdighet. For hus har sjel og krever respekt.

Sånt prat høres jo helt tullete ut i våre dager, da også bonden vil bygge enklest og praktisk. Det betyr gjerne at smårutede vinduer skiftes ut med husmordvinduer; store tomme glassflater som stirret mot deg som blikket fra en naken hodeskalle.

»På Sundby gård tar de vare på fortida for å gi oss noe viktig å leve med i framtida, slik noen andre gårder i distriktet også har gjort det. På Sundby har de funnet ut at det ikke blir nevneverdig dyrere å finne tilbake til det originale enn det ville vært å bygge standard upersonlig i samlebånd-stil.

Kulturlandskap er et av temaene i den forestående kulturuke i Røyken. Sundby gård gir liv til kulturlandskapet. Vi ønsker andre velkommen etter. Per Olav