Søknad- eller meldeplikt bør avklares med din kommune.

Innlegg10_Oppbygning

Tregolv og -terrasser er velegnet der man ønsker et underlag som er behagelig å gå på og som ikke blir for varmt ved soloppvarming. Det gir også et stabilt underlag for utemøbler samtidig som vann renner lett av.

Treterrasser kan kombineres med beplantning ved å lage åpninger for blomsterbed, busker og trær. Terrasser av tre er spesielt velegnet der hvor kløfter og terrengforsenkninger inntil huset eller hytta vanskelig gjør utnyttelsen av tomta. Ved å bygge en terrasse av tre kan man i mange tilfeller øke bruksverdien til arealet på en enkel måte. Hvis terrenget skråner, kan terrasser bygges i flere nivåer og gi interessante overganger mellom hus og terreng.

 

Underlag

Underlaget må utføres slik at overflatevann dreneres bort fra terrassekonstruksjonen og eventuelle fundamenter. Der underlaget ikke er fast fjell, steingrunn eller liknende, men for eksempel bløte jordmasser, bør terrassen legges på et selvdrenerende lag med tykkelse 200–400 mm. Skal terrassen ligge tett inntil huset, må underlaget ha fall bort fra huset.

Oppbygning. På særlig bløte jordmasser bør man først legge ut en fiberduk som separasjonssjikt. Det drenerende sjiktet kan bygges opp med maskinkult/pukk som avrettes med finpukk, for eksempel gradering (kornstørrelse) 4–6 eller grovere. Maskinkultlaget må komprimeres for å unngå setninger. For mindre terrasser er det mest praktisk å bruke bare finpukk i hele det drenerende sjiktet. Finpukken har god nok drenering, er lett å jobbe med og er tilnærmet selvkomprimerende. For treterrasser som ikke er fast forbundet med huset eller andre faste konstruksjoner, kan drenssjiktet reduseres dersom mindre telebevegelser er akseptabelt.

Telesikring. På spesielt telefarlig og vanskelig grunn kan det være nødvendig med mer omfattende forarbeider, i første rekke et noe tykkere pukklag med drensledning, samt 50 mm markisolasjon som ekstra telesikring.

 

Overflatebehandling

Trykkimpregnert trevirke kan overflatebehandles for å holde seg pent, men kan også stå ubehandlet. For å motvirke at trevirket suger vann, blir grått, flises opp og begros av lav eller mose og med tiden vil virke uttørket, kan det overflatebehandles med en alkydolje. Behandlingen må gjentas med jevne mellomrom, fortrinnsvis én gang i året. Vanntynnbare terrassebeiser gir lengre vedlikeholdsintervaller. Man bør ikke bruke tjærebeis fordi den kan smitte av. Etter regnvær vil et nybehandlet golv være vått i lang tid, da vann blir liggende på overflaten.

Innlegg10_TilpasningInnlegg10_StripefundamentInnlegg10_TrelemmerInnlegg10_Sittegrop

Bemerkning: Det påpekes at dette ikke kan benyttes som arbeidsgrunnlag. Innlegget er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Hoviro AS.

Kilder: Byggforskblad 517.111 (anbefales, kan kjøpes på bks.byggforsk.no)