Det er flere muligheter for å legge topplag (dekke) på gårdsplass, vei, biloppstillingsplass og lignende:

B02-1

Pukk

Topplaget kan etableres med finpukk 4-6 mm eller innblanding noe grovere. Bruk ca. 3-5 cm. Resultatet blir best hvis underlaget er fast og jevnt. Må etterfylles med årene for å holde et jevnt dekke. Eventuelle hjulspor grunnet dårlig fundament kan i noen grad utfylles etter hvert.

 

Belegningsstein

  1.  Sørg for at fundamentet er godt komprimert, drenert og stabilt.
  2.  Avrett arealet med maskinsand (0-4 mm) som vannes forsiktig og komprimeres godt (hoppetusse eller lignende).
  3.  Legg ut belegningssteinen.
  4.  Fug med fin maskinsand (stabilisering av belegningssteinene) og komprimer belegningen. Etterfyll fugene ved behov.

 

Se for øvrig anvisninger fra leverandøren av belegningssteinen.

 

Knust asfalt

Knust asfalt er godt egnet som varig dekke på gårdsveier og plasser.  Produktet legges ut i lag med tykkelse ca 10 cm , av masse med egnet grovhet.  Ved vanning (bruk mye vann) og god komprimering vil asfaltmassen ”sette seg” og danne et hardt dekke med varig stabilitet.  Som vanlig forutsettes at underliggende bæreevne og dreneringsforhold er ivaretatt. Et slikt lag vil i seg selv tilføre betydelig bæreevne. Overflaten vil (noe avhengig av bruken) se ut som en  litt mørk fast grusveg.

Bemerkning: Det påpekes at dette ikke kan benyttes som arbeidsgrunnlag. Innlegget er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Hoviro AS.