Produkter

Singel, pukk, maskinkult og subbus er produsert fra fast fjell gjennom sprengning, knusing og sikting, og omknusing og sikting igjen.

Granitten er av type grå granitt. Granitt er en magmatisk bergart som består av mange bergarter og mineralholdig fjell. Granitt er en massiv bergart (det vil si at den ikke har en systematisk fordeling av mineraler). Pga fargenyanser og de tydelige krystalliske ”mønstrene” i steinen utmerker den seg til alle former for utemiljø.

Statens Strålevern (2018) anbefaler at masser som skal benyttes under og rundt hus ikke overstiger 150 Bq/kg. Institutt for Energiteknikk på Kjeller har målt vår granitt til en verdi på ca. 40 Bq/kg, altså langt under grenseverdien.

Granitten har en høy fasthet og dermed lang holdbarhet. Den har vært benyttet som tilslag i asfalt.
Under er det listet opp bilde og en kort beskrivelse av de forskjellige fraksjonene.

Singel 2-4 mm

Singel 4-6 mm

Singel til gangveier, gårdsveier og parkeringsplasser

Strøvarer

Betong- og asfalttilslag

Singel 2-4 mm

Singel 6-11 mm

Drenering/omfylling av rør

Grov singel til gangveier, gårdsveier og parkeringsplasser

Strøvarer

Betong- og asfalttilslag

Singel 2-4 mm

Grøftepukk 11-20 mm

Drenering/omfylling av rør

Forsterkningslag

Nedre bærelag

Forkilingspukk

Betongtilslag

Singel 2-4 mm

Pukk 20-50 mm

Oppfylling

Forsterkningslag

Maskinkult 20-120 mm

Maskinkult 20-120 mm

Forsterkningslag

Forkilingspukk

Subbus 0-20 mm

Subbus 0-30 mm

Avretting gang-/sykkelveier

Avretting parkerings-/gårdsplasser

Toppdekke

Bærelag

Subbus 0-4 mm

Subbus 0-4 mm

Hellelegging

Idrettsbaner

Finavretting veier, gang-/sykkelstier

Kabelgrøfter

Betong- og asfalttilslag

Radon

Statens Strålevern (2018) anbefaler at masser som skal benyttes under og rundt hus ikke overstiger 150 Bq/kg. Institutt for Energiteknikk på Kjeller har målt vår granitt til en verdi på ca. 40 Bq/kg, altså langt under grenseverdien.

Link til brev radonkontroll.

Godkjent for ansvarsrett

Foretaket Hoviro AS org.nr. 997158539 (tidligere Hov Eiendom AS org.nr 997158539) er godkjent for ansvarsrett.

Se godkjenningsdokument: Link

Bestill