Innlegget tar for seg garasjefundament og bygging av garasje.

I utgangspunktet er bygging av garasje søknadspliktig, men det finnes unntak. Frittliggende en-etasjes garasjer eller tilbygg kan være unntatt søknadsplikt eller søknadspiktig uten krav til ansvarsrett. Det bør avklares med plan og bygg i din kommune.

B03-1

Standardgarasjer kan kjøpes inn fra forskjellige leverandører, eller utføres selv.

Når det gjelder fundamentering bør grunnforhold vurderes og type fundamenter velges etter valgte trekonstruksjoner.

Under er noen fundamenteringsløsninger illustrert.

B03-3
B03-4

Bemerkning: Det påpekes at dette ikke kan benyttes som arbeidsgrunnlag. Innlegget er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Hoviro AS.

Kilder: Byggforskblad 517.651 (anbefales, kan kjøpes på bks.byggforsk.no), Direktoratet for byggkvalitet