Pukk

/Pukk

Treterasser på terreng

By | juli 6th, 2018|Belegning, Fundament, Pukk, Subbus|

Søknad- eller meldeplikt bør avklares med din kommune. Tregolv og -terrasser er velegnet der man ønsker et underlag som er behagelig å gå på og som ikke blir for varmt ved soloppvarming. Det gir også et stabilt underlag for utemøbler samtidig som vann renner lett av. Treterrasser kan kombineres med beplantning ved å lage åpninger [...]

Kommentarer er skrudd av for Treterasser på terreng

Byggegrunn og terreng

By | juli 6th, 2018|Fundament, Pukk|

Innlegget tar for seg byggegrunn og byggetekniske hensyn ved forskjellige grunnforhold og grunnforholdenes betydning for plassering av hus på en byggetomt. Ansvar Kommunen har et ansvar for at byggeområder ikke er urimelig utsatt for skred, flom eller vanskelige grunnforhold. Prosjekterende har ansvaret for å undersøke byggegrunnen og beskrive utførelsen av grunnarbeider og fundamenter for den [...]

Kommentarer er skrudd av for Byggegrunn og terreng

Topplag

By | juli 6th, 2018|Belegning, Grusdekke, Pukk, Singel, Ukategorisert|

Det er flere muligheter for å legge topplag (dekke) på gårdsplass, vei, biloppstillingsplass og lignende: Pukk Topplaget kan etableres med finpukk 4-6 mm eller innblanding noe grovere. Bruk ca. 3-5 cm. Resultatet blir best hvis underlaget er fast og jevnt. Må etterfylles med årene for å holde et jevnt dekke. Eventuelle hjulspor grunnet dårlig fundament [...]

Kommentarer er skrudd av for Topplag

Garasjefundament

By | mai 16th, 2016|Fundament, Garasje, Pukk, Subbus|

Innlegget tar for seg garasjefundament og bygging av garasje. I utgangspunktet er bygging av garasje søknadspliktig, men det finnes unntak. Frittliggende en-etasjes garasjer eller tilbygg kan være unntatt søknadsplikt eller søknadspiktig uten krav til ansvarsrett. Det bør avklares med plan og bygg i din kommune. Standardgarasjer kan kjøpes inn fra forskjellige leverandører, eller utføres selv. [...]

Belegg og fundament på parkeringsplass, gårdsplass og mindre veier

By | mai 16th, 2016|Belegning, Grusdekke, Pukk, Singel, Subbus|

Innlegget tar for seg belegg med tilhørende fundament på områder med lett trafikk. Typer belegg: Grusdekker (det rimeligste) Kvadratiske betongheller med sidekant 300, 350, 400, 500 eller 600 mm. På områder med offentlig tilgjengelighet for brøyting og renovasjon, varetransport m.m., bør man bruke heller som er minst 60 mm tykke. Belegningsstein er betongstein som har [...]

Drenering rundt grunnmur

By | mai 16th, 2016|Fundament, Garasje, Pukk, Singel|

I dette innlegget er utvendig fuktsikring mot grunnmur beskrevet. Det omhandler ikke grunnur med permanent vanntrykk. Tilførsel av vann må begrenses, bygningsdelene må ha et utvendig sperresjikt og de må være lufttette. Fall etter at masser har satt seg skal være minst 1:50 i minimum 3,0 meters bredde ut fra bygningen. Vann fra taknedløp føres [...]