Garasje

/Garasje

Garasjefundament

By | mai 16th, 2016|Fundament, Garasje, Pukk, Subbus|

Innlegget tar for seg garasjefundament og bygging av garasje. I utgangspunktet er bygging av garasje søknadspliktig, men det finnes unntak. Frittliggende en-etasjes garasjer eller tilbygg kan være unntatt søknadsplikt eller søknadspiktig uten krav til ansvarsrett. Det bør avklares med plan og bygg i din kommune. Standardgarasjer kan kjøpes inn fra forskjellige leverandører, eller utføres selv. [...]

Drenering rundt grunnmur

By | mai 16th, 2016|Fundament, Garasje, Pukk, Singel|

I dette innlegget er utvendig fuktsikring mot grunnmur beskrevet. Det omhandler ikke grunnur med permanent vanntrykk. Tilførsel av vann må begrenses, bygningsdelene må ha et utvendig sperresjikt og de må være lufttette. Fall etter at masser har satt seg skal være minst 1:50 i minimum 3,0 meters bredde ut fra bygningen. Vann fra taknedløp føres [...]